فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي
مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي» كه در تاريخ 17 /6/ 1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه مورخ 2 /9/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. در ادامه به بيان نكات اين موافقت‌نامه خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
1. باتوجه به پيش‌بيني لزوم رعايت اصول 77 و 139 قانون‌اساسي در اجراي اين موافقت‌نامه، در تبصره ماده واحده، موافقت‌نامه مذكور از اين حيث فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد.
2. تذكر - در انتهاي بند «2» ماده (13) حرف «را» بايد بعد از واژه «مراتب» در عبارت «مراتب به آگاهي طرف درخواست‌كننده خواهد رساند.» اضافه شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-