فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/19488

تاريخ: 1399/6/17

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800169 مورخ 16/‏04/‏1398؛

موضوع تذكر 2 بند (ج) امتيازات و سهميه‌هاي قانوني دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال 1396، در جلسه مورخ 16/‏05/‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

- مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع دانسته نشد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-