فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه ـ66/4
تاريخ: 6/ 2/ 1366
شوراى محترم نگهبان (ايدكم اللّه‏ تعالى)
پس از اداء سلام و تحيت؛
 به پيوست، دادخواست آقاى محمدرضا بندرچى كه مدعى خلاف شرع بودن بند الف ماده 6 آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى شده است، طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى، خدمت شما ارسال مى‏شود. 
مقتضى است، نظر فقهاى محترم آن شورا در رابطه با شرعى بودن يا خلاف شرع بودن مزبور اعلام شود، تا ديوان بتواند درباره، پرونده مورد نظر طبق مقررات قانونى حكم صادر كند.
دوام توفيق شما را در خدمت به اسلام و انقلاب از خدا خواهانيم.
رياست هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-