فايل ضميمه :
        

نطق پيش از دستور


آقاي جنتي ـ بسم الله الرحمن الرحيم


من مجدداً هفته بسيج را تبريك عرض ميكنم. هفته بسيار مباركي بود و [دستاندركاران برگزاري مراسم هفته بسيج] برنامههاي بسيار خوبي داشتند. بسيجيان انصافاً خدمات بسياري داشته و دارند و [تا كنون] فعاليتهاي بسيار عالي داشتهاند؛ هم در خدماترساني به مردم، هم در رسيدگي به وضع [اخلاقي، ديني و ايماني] خودشان. [در گزارشهايي كه مسئولان بسيج ارائه كردند] ميگفتند [در سطح كشور] تقريباً 200 هزار حلقه «صالحين»[1] براي خود اعضاي بسيج داريم كه هدفش اين است كه خودمان چه جور كارمان را اصلاح كنيم و اخلاقمان را اصلاح كنيم، [ضمن اينكه در اين حلقهها] راجع به جهات تربيتي بحث ميكنيم. [همچنين در بسيج] راجع به امر به معروف و نهي از منكر برنامههاي بسيار خوبي دارند. [يكي از مسئولان بسيج] ميگفت كه تعداد زيادي از خانمهايي كه حجاب شرعي را رعايت نميكردند، با امر به معروف و نهي از منكري كه انجام شده است، اهل چادر شدهاند و گرايش به پوشش چادر پيدا كردهاند. بعضي از آنها اصلاً [به پايگاه بسيج] آمدند و بسيجي شدند؛ جذب بسيج شدند. [به هر حال، در بسيج] خوب كار ميكنند. خدا انشاءالله خيرشان دهد. امام (ره) هم از بسيجيان خيلي تعريفهاي عالي كردهاند. مقام معظم رهبري هم در سخنرانيهاي مختلفشان، از جمله در همين سخنراني اخيرشان، از اينها تقدير و تشكر كردند. خدا انشاءالله حفظشان بكند و به ما هم توفيق بدهد كه انشاءالله در هر جا و در هر وضعي كه هستيم، در همين مسير بسيجي حركت بكنيم. ما هم به عنوان يك بسيجي انشاءالله در درگاه خداي متعال قبول بشويم.


====================================================================================

[1]. يكي از برنامههاي فرهنگي سازمان بسيج است كه در سطح پايگاههاي بسيج براي عموم بسيجيان اجرا ميشود.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-