فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره انتشار : 10469	تاريخ روزنامه رسمي : 1359/11/14	

‌قانون راجع به حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت آمريكا
مصوب 1359/10/24

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود كه در مورد اختلافات مالي و حقوقي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آمريكا كه ناشي از‌انقلاب اسلامي ايران و تصرف مركز توطئه آمريكا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شوراي اسلامي از طريق داوري مرضي‌الطرفين اقدام و‌اختلافات مذكور را حل و فصل نمايد.

‌تبصره - در مورد اختلافاتي كه رسيدگي در محاكم صالحه ايران در قرارداد مربوطه پيش‌بيني شده است از شمول اين ماده واحده مستثني خواهد‌بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و تبصره آن در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي با حضور‌شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-