فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        حضرات فقهاء محترم شوراي نگهبان ايدهم الله تعالي
پس از ابلاغ سلام معروض مي دارد با گذشت 7 سال و چند ماه از انقلاب اسلامي، مع الاسف به نظر مي رسد بعضي از قوانين نا مشروع در محاكم قضايي مورد عمل واقع مي شود از باب اينكه مشخص قوانين خلاف شرع فقهاء محترم شوراي نگهبان مي باشد،  اينكه دلال مظلمه نباشم، حسب وظيفه شرعي از آن عزيزان خواستارم صريحاً اعلام فرمايند قوانين ذيل مشروعيت دارد يا خير؟
1- ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستاجر نسبت به تعديل مال الاجاره.
2- ماده 6 قانون مذكور نسبت به پرداخت اجره المثل برابر با اجره المسمي بعد از انقضاء مدت اجاره ولو اينكه اين مطلب مورد شرط و قرار طرفين نباشد.
3- ماده 15 همان قانون نسبت به حصر موارد تخليه بعد از انقضاء مدت اجاره به سه مورد.
حسين كريمي
رييس دادگستري شهرستان قم
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-