فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 16908/ 30/ 85
تاريخ: 12/ 5/ 85
حضرت آيت الله شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام
با عنايت به اينكه برخي از مراجعين به شوراي نگهبان اظهار نموده اند كه بعضي از واحد هاي ثبتي نظريه مورخ 19/ 9/ 1364 فقهاي شوراي نگهبان راجع به خلاف شرع بودن و ابطال ماده 34 قانون ثبت مصوب 18 /10 /1351 را كافي نمي دانند و با عنايت به حكم اصل چهارم قانون اساسي كه متضمن فقد اعتبار قانوني قوانين و مقررات مغاير باموازين شرعي مي باشد، با ارسال يك نسخه از نظريه فوق خواهشمند است مقرر فرمائيد ضمن اقدام براي اصلاح ماده 34 قانون مزبور، مراتب به كليه واحد هاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي ابلاغگردد تا از ارتكاب خلاف شرع و قانون جلوگيري به عمل آيد.
احمد جنتي
رونوشت
جناب اقاي اميري رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-