فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        1009/م 
1360/9/23

دبير محترم شوراي نگهبان
«نامه جنابعالي و حضرات حجج و آيات آقايان رباني شيرازي، خزعلي، رضواني و جناب آقاي آراد و جناب آقاي مهدي هادوي درباره سرنوشت نهادها و سازمان‌هاي مستقل يا وابسته به نخست وزيري و وزارت مشاورت، و اظهارنظر در نحوه عمل منطبق با قانون اساسي نسبت به اين دستگاهها، ملاحظه شد.
با سپاس از راهنمائي و تذكر آن ذوات محترم، نامه مزبور عيناً جهت بررسي و اظهار نظر به مشاوران و مسئولان ارائه شد».

رئيس جمهور
سيد علي خامنه اي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-