فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 10194/ 1 ش/41
تاريخ: 6/ 11/ 1361
فقهاى محترم شوراى نگبهان
بعد از سلام؛
 بند 3 ماده 91 و ماده 92 آيين‏نامه مجمع عمومى مشترك بانكها تقديم، لطفا مغايرت يا عدم مغايرت با شرع مقدس را به ديوان اعلام فرماييد.
ماده 91ـ وجوه زير علاوه بر وجوه مذكور در ماده فوق به صندوق بازنشستگى منظور مى‏گردد:
1ـ ...
2ـ ...
3ـ سود تضمين شده پرداختى معادل سپرده ثابت مشتريان مادامى كه سود تضمين شده وجود داشته باشد.
ماده 92ـ به موجودى صندوق بازنشستگى سالانه مادامى كه سود تضمين شده وجود داشته باشد، معادل سپرده ثابت مشتريان از طرف بانك پرداخت خواهد شد.
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
محمد امامى‏كاشانى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-