فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي حسين موحديان و سركارخانم صديقه پلنگي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخه 11/ 6/ 1383 شهرداري و شوراي شهر زرين شهر.

بررسي : بند مذكور از جهت اينكه مستلزم گرفتن املاك و اموال مردم از ايشان بدون هيچ مستند شرعي و قانوني مي‌باشد خلاف‌شرع دانسته شد مگر در مورد كساني كه بين آن‌ها و شهرداري و شوراي شهر توافق مشروع همراه با رضايت و طيب نفس واقع شده باشد اما در مورد افرادي كه اصلاً‌توافقي انجام نداده‌اند - كما اينكه شاكيان پرونده در مورد خود ادعا مي‌كنند - و يا توافق مشروعي بين آن‌ها و شهرداري و شوراي شهر صورت نگرفته است مفاد بند مورد شكايت خلاف شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-