فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ : 25/ 7/ 67
شماره: 5820/ 1628/ د
                                                  
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
 احتراماً " پيرو نامه شماره 4266/ 444/ح - 10 /5 /67، مستدعي است مقرر فرمائيد نسبت به اعلام نظر صائب آن شورا محترم كه بي‌ترديد راه‌گشاي مسئله مورد بحث خواهد بوده اوامر مقتضي صادر و از نتيجه اين شورا را مستحضر فرمايند./ ف
محسن لباني
رئيس شوراي اصناف
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-