فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4092 ه‍ ب
مورخ: 27/ 5/ 1381
دبير محترم شوراي نگهبان
پيرو نامه شماره 3928/ه‍ ب مورخ 8/ 2/ 1381 خواهشمند است از نتيجه اقدام انجام شده اينجانب را مطلع فرماييد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
مهدي كروبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-