فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سيدمهدي طباطبائي ضياء‌الديني مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن مصوبات شماره  3/ 91/ 5972/ش مورخ 21/ 12/ 1391 و 3/ 694/ش مورخ 6/ 2/ 1389 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص اصلاح و متمم بودجه سال91 و بودجه سال89 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد.

بررسي : شاكي براي اثبات خلاف‌شرع بودن مصوبات مورد اعتراض به دليل قابل اعتنايي غير از خلاف قانون بودن استناد نكرده است و دليل ديگري نيز موجود نيست و اگر قانون، حق جعل اين عوارض را براي شوراي شهر مشهد قرار داده باشد مصوبه مورد شكايت خلاف قانون نبوده و به تبع آن خلاف شرع نيز نمي‌باشد و تشخيص اين مطلب كه مصوبات مورد شكايت خلاف قانون است يا نه بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد و بايد آن ديوان محترم دقيقاً رسيدگي و اعلام نظر نمايد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-