فايل ضميمه :
        رسيدگي مجدد به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سراجعلي حسني مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بخشنامه شماره 22 - 20/ 1502/ 2/ 6020 مورخ 26/ 3/ 1386 سازمان صنايع دفاع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

بررسي : همان‌گونه كه در نامه شماره 48500/ 30/ 91 مورخ 11/ 8/ 1391 قائم‌مقام محترم دبير شوراي نگهبان آمده است اظهارنظر فقهاي معظم شوراي نگهبان در خصوص بخشنامه مذكور منوط به ارسال دستور مقام معظم رهبري «دام‌ظله‌العالي» در خصوص بخشنامه و ملاحظه آن توسط فقهاي شوراي نگهبان است تا پس از آن اظهار نظر گردد و چون دستور معظم له ارسال نشده است اشكال و ابهام به قوت خود باقي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-