فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مهدي به‌آبادي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 3-3 و رديف 1 از بند 7 و رديف 1 از بند 9-2 طرح جامع شهر گرگان مصوب 30/ 2/ 1375 وزارت مسكن و شهرسازي.

بررسي : ظاهر دو مورد اول از موارد شكايت اخذ املاك و زمين‌هاي مردم به صورت مجاني مي‌باشد كه وجه شرعي نداشته و خلاف‌شرع مي‌باشد خصوصاً اينكه بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي (سال1367) أخذ املاك و زمين‌هاي مردم بصورت مجاني جائز نمي‌باشد و اگر مراد از مورد سوم از موارد شكايت اعطاي مجاني املاك مردم باشد اين مورد نيز مانند دو مورد سابق جنبه شرعي نداشته و خلاف شرع است.
و اگر مراد از آن اخذ املاك و زمين‌هاي مردم در قبال عوض آن باشد نيز اطلاق آن در فرض عدم رضايت ايشان خلاف قاعده الناس مسلطون علي اموالهم است مگر اينكه چنين اختياري از باب اعمال ولايت به ايشان تفويض شود كه چنين تفويضي در بين نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-