فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شوراي مركزي اصناف تهران
عطف به نامه‌هاي شماره 5820/ 1628/د مورخ 25/ 7/ 67 و شماره 4366/ 444/ح مورخ 10/ 5/ 67 موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر فقهاي شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
اجرا مرور زمان (ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354) نسبت به تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران خلاف موازين شرع نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-