فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شوراي محترم فقهاي نگهبان جمهوري اسلامي ايران دام مجده العالي
با عرض سلام؛ احتراماً بر اساس ماده 31 قانون استخدام قضات (مصوب اسفند ماه 1306) مرور زمان براي تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي قانوني دو سال مي‌باشد. مقتضي است بيان فرماييد آيا مصوبه فوق‌الاشعار موافق با موازين شرع مقدس اسلام هست يا نه؟ و آيا خلاف شرع بودن مرور زمان كه توسط شوراي محترم فقهاي نگهبان جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده شامل مصوبه مارالذكر نيز مي‌باشد يا نه؟
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-