فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ:6-ابان 1387
شماره:11340/ 231
جضور مباركه حضرت آيت الله جنتي « دامت بركاته»
دبير محترم شوراي  نگهبان

سلام عليكم
با سلام و احترام همانطور كه مستحضريد در قسمت اول اصل شصت و نهم قانون اساسي آمده است مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن طريق راديو و روزنامه رسمي براي عموم منتشر شود.
و از طرفي مي دانيم مذاكرات اعم از مخالفت و موافقت با لوايح و طرح هاي قانوني است و شامل گفتگوهاي درباره اعتبار نامه ها راي اعتماد به وزرأ سؤال و استيضاح، اثبات لزوم تحقيق و تفحص،انتخاب افرادي براي مراكز مذكور در قانون ،كه طبعا نام اشخاص معين و شناخته شده مطرح مي شود و امكان مطالبي كه موجب هتك حرمت ،توهين،تحقير،يا حتي اموري كه موجب حد و تعزيرات و يا به در دادگاهي تعيين تكليف شود،مي شود
از اين رو بر اساس اصل نود و هشتم كه تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و طبق بند آئين نامه داخلي آن شوراي درخواست تفسير اين اصل را دارم كه شعاع كله مذاكرات مشخص گردد.
باتشكر- لازلتم موفيقن
محمد يزدي
رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم
عضو شوراي نگهبان
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-