فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 3215/ 21 /77
تاريخ:21/ 5 /77
رياست محترم قوه قضائيه
حضرت آيت الله محمد يزدي دامت بركاته
با سلام
پيرو سؤالاتي كه در مورد تبصره 3 الحاقي به ماده 69 آيين‌نامه اصلاحي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6 تير ماه (1355 موضوع نامه شماره 6075/ 77 /1 مورخ 25/ 5 /1376 به اين شورا ارسال شده است.
با استفاده از اصل 4 قانون اساسي نظر فقهاي شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي گردد.
تبصره 3 ماده 69 كه به اين عبارت ( در صورتيكه بستانكار همسر مديون بوده و بابت وصول مهريه درخواست بازداشت محل سكونت او را بنمايد در اينصورت حد اكثر تا نصف از مالكيت مديون بازداشت مي شود.
به آن ماده اضافه شده است، تبصره فوق الاشاره خلاف موازين شرع است.فلذا دستور فرماييد تبصره 3 الحاقي به ماده 69 ابطال گردد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-