فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/10653

تاريخ: 1398/4/16


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت


عطف به نامه شماره 21553/‏282 مورخ 31/‏06/‏1397؛

موضوع بند 3 مصوبه شماره 202- 21/‏7/‏1380 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در جلسه مورخ 13/‏04/‏1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد:


1- تشخيص اين مطلب كه آيا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري - با توجه به قانون مجلس شوراي اسلامي در مورد اين سازمان - حق وضع چنين مصوبهاي را دارد يا خير و آيا اين مصوبه مخالف با قانون مذكور ميباشد يا خير، بر عهده ديوان عدالت اداري ميباشد.


2- تطبيق حريم تعيين شده توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با زمين و املاك شاكي و عدم تطبيق آن، امري قضايي بوده و رسيدگي به آن بر عهده محاكم دادگستري قوه قضائيه ميباشد.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-