فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        لايحه اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح.
ماده4 بند1: برنامه‌ريزي و انجام اقدامات زيربنايي ... .
بررسي: استفاده از عنوان «ژئو دزي» احتمالاً خلاف اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-