فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/33192

تاريخ: 1401/7/10

بسمه‌تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 85216/‏60088 مورخ 22/‏05/‏1401؛

اصلاح اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)

مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه يكهزار و چهارصد و يك هيأت وزيران در جلسه مورخ 06/‏07/‏1401 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

_ در ماده 1، عبارت «سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي» با توجه به عدم تعريف قانوني ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-