فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1/4654
تاريخ: 1364/6/20

بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي محترم نگهبان‌
با سلام‌ خواهشمند است نظر تفسيري خود را در رابطه با اصل 135 قانون اساسي بيان فرمائيد:
به منظور استمرار امور جاري كشور، آيا در پايان يك دوره رياست جمهوري و تا تعيين دولت جديد، دولت قبلي ملزم به استعفاء و اخذ حكم سرپرستي موقت از رئيس جمهور است يا اينكه مسؤوليت‌هاي دولتي كه دوران آن منقضي شده است، خودبخود به صورت سرپرستي، تا تعيين دولت جديد ادامه مي‌يابد؟

سيد علي خامنه‌اي‌
رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-