فايل ضميمه :
        طرح الحاق كميته امداد امام خميني«ره» و جمعيت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده172 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم.
بررسي: خلاف شرع دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-