فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 27 /11/ 77

چهلمين جلسه شوراي نگهبان
روز چهارشنبه مورخ 28/ 11 /77
موضوع: نامه رياست محترم قوه قضائيه پيرامون تبصره 3 ماده 69 آئين­نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم­الاجرا

نظر شوراي نگهبان
نظريه فقها در جلسه شنبه 2/ 12 /77: با توجه به اينكه توقيف را رئيس قوه قضائيه مقدمه فروش دانسته است بناء عليه پاسخ ديگري لازم نيست.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-