فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/19494

تاريخ: 1399/6/17

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800019 مورخ 12/‏‏05/‏‏1398؛

موضوع بند 3 نامه شماره 4298/‏‏521 مورخ 12/‏‏12/‏‏1396 سرپرست مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت، در جلسه مورخ 30/‏‏05/‏‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

- مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد؛ مگر اينكه سابقاً تعهد معتبري به دانشجويان داده شده باشد كه تشخيص آن برعهده مراجع صالحه است.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-