فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مهرداد كاشاني اخوان مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 6544/ 4/ 30 مورخ 13/ 6/ 78 و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالياتي كشور به شماره 18871 مورخ 26/ 10/ 84 .
بررسي: شكايت شاكي محترم از بخشنامه مورد اشاره و رأي هيأت عمومي شوراي‌عالي مالياتي مي‌باشد در مورد بخشنامه مورد شكايت بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/ 10/ 1384 امور مالياتي و اطلاق آن- از حيث تعميم و تسري به مديران اشخاص حقوقي كه مسئوليتي در خصوص مورد ندارند- در تاريخ 29/ 10/ 1387 توسط هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري ابطال گرديده است و درنتيجه زمينه‌اي براي شكايت از آن و رسيدگي به آن وجود ندارد.
اما در مورد رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي نيز ذكر اين مطلب لازم است كه شوراي مذكورتفسير خود را نسبت به مادتين 198 و 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم - كه اصل اين دو ماده به تصويب مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است- بيان داشته‌اند نه اينكه قانوني را جعل نموده باشند و لذا وجهي ندارد كه ادعا شود كه اين رأي خلاف قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده لاضرر مي‌باشد.
مگر اينكه مراد شاكي اين باشد كه برداشت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و تفسير ايشان نسبت به ذيل ماده 198 و 202 صحيح نمي‌باشد كه تشخيص آن برعهده ديوان‌عدالت اداري مي‌باشد و اعلام نظر نسبت به آن از وظائف فقهاي شوراي نگهبان نيست.
و اگر ديوان عدالت اداري نسبت به اين قانون ابهام دارد اين ابهام توسط تفسير مجلس شوراي اسلامي از قانون بايد حل گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-