فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4065
تاريخ: 60/09/24
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 1575ـ ق مورخ 60/09/21؛ «لايحه راجع به استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس» كه در جلسه مورخ 60/09/22 مجلس شوراي اسلامي با حضور اعضاي شوراي نگهبان مورد رسيدگي و تصويب قرار گرفت، در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به علت مغايرت عبارت «در صورت نياز» با ضرورت فعلي به نظر اكثريت اعضاي شورا مغاير اصل 82 قانون اساسي شناخته شد.

لطف‌الله صافي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-