فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4065
تاريخ: 60/10/02
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
پيرو نامه شماره 4065 مورخ 60/09/24؛ «لايحه راجع به استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس» كه با رفع ايرادات وارده توسط شوراي نگهبان مجدداً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لطف‌الله صافي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-