فايل ضميمه :
        لايحه تصويب سندهاي الحاقي(پروتكل‌هاي) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي
«لايحه تصويب سندهاي الحاقي (پروتكل‌هاي) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي» در جلسه علني مورخ 8 /5 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساس براي شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
لايحه مزبور در راستاي اصلاح كنوانسيون هواپيمايي كشوري به تصويب رسيده است. ايران پيش از اين و به موجب قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30 /4 /1328 كنوانسيون مزبور را پذيرفته است. اسناد الحاقي بعدي نيز در راستاي اصلاح برخي مواد اين كنوانسيون به تصويب رسيده است كه از جمله آنها بند «الف» ماده (50) كنوانسيون مي‌باشد كه پيرو مصوبات متعددي اصلاح شده است. اصلاح اخير نيز تعداد اعضاي شوراي موضوع اين كنوانسيون را از عدد 36 دولت متعاهد به 40 دولت افزايش داده است. ماده (56) كنوانسيون نيز تعداد اعضاي كميسيون هوانوردي را مشخص مي‌كند كه براساس اين اصلاحيه از 19 عضو به 21 عضو افزايش يافته است. گفتني است اسناد الحاقي مزبور براساس بند «الف» ماده (94) كنوانسيون لازم‌الاجرا مي‌شوند. بنابراين با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، مصوبه حاضر فاقد ايراد مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-