فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3828.ق‌
تاريخ: 1374/2/18

حضرت آيت‌الله جنتي‌
دبير محترم شوراي نگهبان‌
سلام عليكم‌
خواهشمند است با توجه به اصول 52، 53 و 98 قانون اساسي اعلام نظر فرمائيد آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد يا به صورت طرح هم ممكن است.ن

علي اكبر ناطق نوري‌
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-