فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5334/ 21/ 78
تاريخ: 4/ 7/ 1378
رياست محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
با سلام؛
عطف به نامه شماره ه/77/ 267 مورخ 22/ 4/ 78؛
موضوع در جلسه مورخ 1/ 7/ 78 فقهاى شوراى نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح زير اعلام مى‏گردد:
«مصوبه شركت مخابرات در قسمت الزام مشتركين تلفن به پرداخت حداقل 100 پالس در هر ماه خلاف شرع تشخيص داده نشد.»
دبير شوراى نگهبان
احمد جنتى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-