فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        اصلاحيه ماده 6 اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 الي11.
بررسي: مانند دستور سابق، خلاف اصل 85 دانسته شد. (اتفاق آراء، 10 رأي)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-