فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري


 


جلسه 19/‏‏7/‏‏1396


منشي جلسه ـ  دستور بعدي «طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري»[1] است.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين مصوبه كه اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ متن ماده واحده اين است: «ماده واحده- مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/‏‏8/‏‏1386 از تاريخ انقضاي آن به مدت دو سال تمديد ميشود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چند بار مي‌خواهند يك قانون را تمديد ‌كنند؟ آخر آزمايشي يعني چه؟


آقاي كدخدائي ـ از سال 1386 تا الآن، چند بار تمديد كرده‌اند.[2]


آقاي عليزاده ـ ما قبلاً اين موضوع را قبول كرده‌ايم. قوانين ديگري هم بوده است كه چند بار آنها را تمديد كرده‌اند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد،‌ ولي نه مثل اين قانون كه ده سال است دارند مدت اجراي آزمايشي آن را تمديد مي‌كنند!


آقاي اسماعيلي ـ در برخي قوانين آزمايشي تمديد بيشتر از ده سال را هم قبول كرده‌ايم.[3]


آقاي كدخدائي ـ الآن چون زياد شده است، بايد گفت كه نمي‌توانيد آن را تمديد كنيد؟! اين را كه نمي‌توانيم بگوييم.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه هم اشكالي ندارد؛ برويم. پس طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري هم تمام شد.[4]


 
[1]. طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري كه با قيد يك فوريت به مجلس تقديم شده و فوريت آن به تصويب نمايندگان رسيده بود، سرانجام در تاريخ 4/7/1396 عيناً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني‏ شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‏ي شماره 55700/272 مورخ 10/7/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‏ي مورخ 19/7/1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‏ي شماره 2830/102/96 مورخ 19/7/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.[2]. قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/8/1386 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تا به حال سه بار تحت عنوان «قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري» در تاريخ‌هاي20/3/1392، 4/4/1393 و 13/7/1394 در مجلس شوراي اسلامي تمديد شده بود و اين بار، براي بار چهارم تمديد مي‌شده است.[3]. به عنوان مثال قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 مجلس شوراي اسلامي تا پايان سال 1390 مجموعاً در پنج مرتبه در قالب قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي در تاريخ‌هاي 12/12/1375، 29/5/1385، 17/5/1386، 28/8/1387 و 28/9/1389 تمديد شده است.[4]. نظر شماره 2830/102/96 مورخ 19/7/96 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 55700/272 مورخ 10/7/1396، طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب جلسه مورخ چهارم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 19/7/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-