فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي امام خميني رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مدظله العالي 
احتراما بعرض مبارك مي رساند، چون اعضاي انجمن اسلامي كاركنان سازمان ثبت اسناد در ...با اجرائف مفادمادتين 36 و 37 آيين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء كه فتوكپي آن پيوست مي باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسي و احكام مقدسه اسلام ..عرض خود را پرسش و اظهار مي دارند كه طلبكاران تقاضاي خسارت تأخير تأيده (دي دو از دو در سال از بدهكاران خود مي نمايند و ما نمي توانيم از اجراي مفاد مواد فوق عدول نماييم..تكليف شرعي ما ..تقاضا داريم در اين مورد انجمن اسلامي را ارشاد فرمايند.
انجمن اسلامي كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
بسمه تعالي 
مبلغي كه بابت تدخير تأيده گرفته مي شود ربا و حرام است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-