فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ادامه رسيدگي به لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري.
ماده6 بند3: الف) بدون درنگ با نزديك‌ترين ... .
بررسي: اطلاق آن خلاف شرع دانسته شد زيرا شامل گروگانگيري كه به ناحق گروگان گرفته است و اعلام فوري آن خلاف مصالح امنيتي لازم‌الرعايه مي‌باشد مي‌گردد. (اتفاق آراء، 7 رأي)
ضمناً اين اشكال به تبع در مورد اطلاق بندهاي 4 و 5 و 6 اين ماده جاري است. (اتفاق آراء، 7 رأي)
ماده6 بند4: حقوق مورد اشاره در ... .
بررسي: عنوان «تبصره» نامفهوم و ظاهراً غلط مي‌باشد و احتمال د
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-