فايل ضميمه :
        طرح استفساريه چگونگي امهال وام
(اعاده شده)

باتوجه به اصلاح صورت گرفته و تصريح به اينكه سود تسهيلات موضوع اين استفساريه برعهده دولت مي‌باشد، ايراد شوراي نگهبان مرتفع مي‌باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-