فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/20739

تاريخ: 1399/9/5

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 58710/‏‏127 مورخ 14/‏‏08/‏‏1399 و پيرو نامه شمارة 20595/‏‏102/‏‏99 مورخ 26/‏‏08/‏‏1399؛

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي

بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان

مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 05/‏‏09/‏‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1- در ماده 1، واژه «ژرم پلاسم» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

2- در بند 3 ماده 4، اطلاق معدوم كردن محموله نسبت به مواردي كه مالك راضي به اين امر نيست و ضرورتي نيز وجود ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-