فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/77/ 406
تاريخ: 30/ 1/ 1380
محضر مبارك فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة بركاتهم)
با سلام و تحيات؛
 نظر به اينكه اتحاديه صنف فخار يزد به شرح دادخواست تقديمى و لايحه تكميلى آن، مدعى خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1835/ 34/ 3/ 1 مورخ 9/ 2/ 1366 وزارت كشور شده‏اند، ضمن ارسال تصوير سوابق مربوطه، لطفا نسبت به مورد، اظهارنظر فرموده تا موجبات طرح و رسيدگى به پرونده فراهم شود.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
قربانعلى درّى نجف‏آبادى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-