فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/80/ 475
تاريخ: 17/ 1/ 1381
محضر مبارك فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة بركاتهم)
با سلام و تحيات؛
 نظر به اينكه آقاى محمودرضا سرورى‏راد و به شرح دادخواست تقديمى، مدعى خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 35161/ 34/ 1 مورخ 7/ 11/ 80 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شده‏اند، ضمن ارسال تصوير سوابق مربوط، لطفا نسبت به مورد، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسيدگى به پرونده فراهم شود.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى قربانعلى درّى نجف‏آبادى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-