فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:63/6118
تاريخ:1365/11/14
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
خواهشمند است دستور فرماييد نظر آن شوراي محترم،در پاسخ به سئوال مطرح شده از سوي اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران،موضوع نامه‌ي شماره‌ي 11/28117 مورخ 1365/10/6 ، را براي استحضار رياست محترم جمهوري ارسال دارند.

با تشكر
مصطفي مير سليم
سرپرست نهاد رياست جمهوري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-