فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 122009/ 44782
تاريخ: 2/ 6/ 1389

جناب آقاي عليزاده
قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان
با سلام، بازگشت به نامه شماره 39142/ 30/ 89 مورخ 11/ 5/ 1389 در خصوص ابهام اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور، نظر به اينكه در پيش­نويس تصويب­نامه ارسالي عبارت «و تأييد معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور» بعد از عبارت «درمان و آموزش پزشكي» تحرير نشده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي­شود.
مجيد دوستعلي
دبير هيئت دولت
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-