فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 78/21/5254
تاريخ: 1378/6/21
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي خاتمي‌
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران‌

نامه شمارۀ 30542 مورخ 1378/6/9 شما در جلسۀ مورخ 1378/6/21 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا بدين شرح اعلام مي‌گردد؛
«استظهار شورا از طرح تقسيم استان خراسان الزام دولت به كارشناسي بوده است وگرنه طرحي كه دولت را ملزم كند تا استان خراسان را به چند استان تقسيم نمايد خلاف اصل هفتاد و پنج 75 قانون اساسي است.»

دبير شوراي نگهبان‌ - احمد جنتي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-