فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1364 /ق مورخ 12/ 8/ 60 :
لايحه الحاق سازمان قضائي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و به نظر اكثريت اعضاء شورا مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-