فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        حضرت آيت‌الله جنتي 											 
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام عليكم؛
احتراماً به استحضار مي‌رساند در سال 1363 در خصوص معادن شن و ماسه و خاك رس واقع در موقوفات كشور استفتايي از محضر مقدس امام راحل (رضوان الله تعالي عليه) بعمل آمده كه در پاسخ مرقوم فرموده‌اند (بسمه تعالي اينها انفال نيستند و موقوفه هستند) و در سال 1366 نيز در اين رابطه نظريه‌اي بشماره 8444 مورخ 28/ 3 /66 از طرف فقهاي محترم شوراي نگهبان صادر گرديد و شن و ماسه و خاك رس واقع در موقوفات را جزء موقوفه و از احكام 
مربوط به انفال مستثني تلقي فرمودند. اين نظريه براي موقوفات راهگشا و رافع مشكلات بوده و هم اكنون در سطح كشور مورد عمل است ليكن چون در متن نظريه به معادن سنگ و مواد مشابه اشاره‌اي نشده است از طرف متوليان و ادارات اوقاف و امور خيريه مكاتباتي در اين باره بعمل مي‌آيد لذا با عنايت به نظريه قبلي و وحدت ملاك بدينوسيله درخواست صدور نظريه تكميلي نسبت به معادن سنگ و خاك بطور كلي و مستثني بودن آنها از احكام مربوط به انفال را دارد. جهت سهولت مراجعه تصوير استفتاء و نامه شماره 8444 مورخ 28 /3 /66 و همچنين استفتائيه شماره 200 مورخ 29 /1 /72 كه در اين باره از محضر حضرت آيت‌الله العظمي گلپايگاني بعمل آمده و ذيل آن در تاريخ 25 شوال 1413 نظر خود را مرقوم فرموده‌اند به پيوست تقديم مي‌گردد.

با تقديم احترامات
سيدمهدي امام جماراني
نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-