فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3/33
تاريخ: 1370/2/22
شوراي محترم نگهبان‌
با سلام و تحيّات‌
نظر به اينكه امر انتخابات از امور مهمّه كشور است و امّت اسلامي با رشد انقلابي در تمام دوره‌هاي اخذ رأي بنحو چشمگير در انتخابات شركت نموده‌اند و من‌بعد نيز بايد بنحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم هم چنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بيطرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح ميگردد بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسي اعلام فرمايند.%خ

غلامرضا رضواني‌
رئيس هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-