فايل ضميمه :
        اساسنامه شركت «مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور» به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1379) در تاريخ 16 /2 /1383 توسط هيأت وزيران تصويب شد. ماده (5) اين اساسنامه، سرمايه شركت را بيان مي‌كند. ماده مزبور يك بار و به موجب مصوبه شماره 154877 /52376 مورخ 25 /11 /1394 هيأت وزيران اصلاح شده و در تاريخ 13 /12 /1394 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. اكنون نيز هيأت وزيران مجدداً ماده (5) اساسنامه را اصلاح كرده و سرمايه شركت را از محل خالص دارايي‌هاي انتقالي از معاونت‌ها و ادارات منتزع‌شده از وزارت راه و ترابري سابق و ساير اندوخته‌ها افزايش داده است و در راستاي اصل 85 قانون اساسي در تاريخ 16 /4 /1398 براي شوراي نگهبان ارسال كرده است. با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده، مصوبه مزبور فاقد ايراد مي‌باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-