فايل ضميمه :
        طرح يك فوريتي الحاق كميته امداد امام خميني«ره» و جمعيت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي: با اصلاح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-