فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 96/100/1035
تاريخ: 96/2/23

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 213/7942 مورخ 1396/02/09 و پيرو نامه شمارۀ 96/100/881 مورخ 1396/02/18؛

لايحه معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي اسلامي در جلسه مورخ 1396/02/20 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

- در ماده 5، توصيف نمودن موضوع از جهت شمول نسبت به مواردي كه توصيف آن براي طرف مقابل شرعاً جائز نمي‌باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنين معاضدت در اين امر از جهت شمول نسبت به اعطاء اطلاعاتي كه موجب عدم رعايت مباني شرعي مي‌گردد، خلاف شرع مي‌باشد؛ مانند اطلاع دادن به غير قاضي شرعي در امور مربوط به انجام كارهاي منافي عفت.

تذكرات:
1- در ماده 7، عبارت (اشياء ارائه شده) به عبارت «اشياء تحويل داده شده» اصلاح شود.
2- در جزء (ب) بند 1 ماده 4، عبارت «لطمه مي‌زند» به عبارت «لطمه بزند» اصلاح شود.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-