فايل ضميمه :
        لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي.
بررسي : اصلاح تبصره 9 ماده واحده لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي كه براي ارتفاع ابهام مجلس محترم كلمه 
«و همچنين» را بعد از حوزه‌هاي علميه افزوده است. اين افزودن گرچه ابهام را رفع نموده است لكن چون نتيجه آن تقييد اطلاق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و مجلس شوراي اسلامي چنين حقي را ندارد بلكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به حكم مقام معظم رهبري«مدظله‌العالي» مستقل است در نتيجه اين افزودن خلاف اطلاقي است كه اختيار مقام رهبري بوده است و خلاف اصل57 است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-